Den här gången är det Anders Elfgren som svarar på tre snabba frågor om Mentorlyftet, EQ och framtidens ledarskap. Anders har under hela sin karriär haft olika typer av chefsbefattningar som gett djupa kunskaper kring ledarskap för att utveckla människor och verksamheter.

Varför tror du att EQ har blivit så viktigt för att utveckla framgångsrika organisationer och ledarskap?

– Vetenskapliga studier har visat att EQ är en helt avgörande framgångsfaktor för hur en verksamhet lyckas. Eftersom den emotionella intelligensen kan påverkas i positiv riktning ges här goda möjligheter till utveckling av både ledare och verksamheter.

Du är diplomerad inom EQ och en del av Extemas Mentorlyftet. Vilka styrkor ser du med utvecklingsprogrammet Mentorlyftet?

– EQ-testet, som vi alla har tillgång till, ger en bra grund att utgå ifrån vid coachning av individer eller verksamheter. I gruppen ingår mentorer med lång erfarenhet från olika typer av verksamhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra och kan skapa ett team anpassat efter kundens specifika behov.

Eftersom den emotionella intelligensen kan påverkas i positiv riktning ges här goda möjligheter till utveckling av både ledare och verksamheter.

Vilken är din erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling?

– Under hela min karriär, förutom första året, har jag innehaft chefsbefattningar i stålbranschen inom områden som logistik, produktion, FoU, kundservice, försäljning och marknadsföring. Jag har ett genuint intresse för utveckling av verksamheter och människor och har haft förmånen att få jobba med detta i en organisation som prioriterat dessa frågor. Sen tre år tillbaka är jag samordnare för ett mentorsprogram inom Rotary för nyanlända.

Intresserad av ha Anders som din mentor? Klicka här för kontaktuppgifter och mer information.