Här kan du ta del av Jan Jaldelands fyra bästa råd kring hur du kan optimera din tid. Jans råd är ett avsnitt i boken ”4 råd” utgiven av Östsvenska Handelskammaren.https://ostsvenskahandelskammaren.se/4-rad-for-att-optimera-din-tid/