Chefsstöd

Att vara chef ställer stora krav på dig – både som ledare och som individ. Vi identifierar och stärker din potential att axla din roll som chef. Så att du vågar – och växer – med uppgiften och utmaningen att leda andra i grupp. Vi gör en EQ-analys som start på en personlig utvecklingsplan mot nya mål.

Individutveckling – när, hur och varför?

Att vara chef eller ledare är ofta en ensam och utsatt position. Många chefer är klämda mellan chefs- eller ledningsgruppen, som ställer krav på resultat, och medarbetarna som man måste bygga förtroende med och som ibland har motstridiga krav och förväntningar. Då gäller det att hitta balansen mellan resultat och relationer.

Att öka sin självkännedom kring egna värderingar och drivkrafter, attityder och beteenden är viktigt för att utvecklas i rollen som ny chef. Vi har lång erfarenhet av individ- och chefsutveckling och har en väl beprövad och utarbetad coachingmetod som bygger på en förtrolig relation mellan dig som chef/ledare och konsulten.

Kartläggning och coaching av potentiella chefer

Vilja och ambition att bli chef räcker inte för att bli en bra chef. Chefsjobbet är mer komplext än så. Att kartlägga och välja rätt person från början är därför viktigt. Lika viktigt är det också att coacha potentiella chefer i sin nya roll.

EQi är här ett utmärkt verktyg för att tolka en individs profil, preferenser, styrkor och potential att matcha företagets krav. Våra konsulter/coacher kan med sin erfarenhet bejaka, avråda eller anvisa en annan väg.

Coaching av nya chefer

Ett nytt jobb innebär alltid ett mått av obalans eller okunskap om den nya situationen. Individen/chefen kan då behöva särskilt stöd under introduktionen av någon i företaget eller av en extern konsult. Att få externt stöd av en konsult utanför företaget kan ge en särskild trygghet och möjlighet att kunna anförtro initiala hinder eller svårigheter. Det syftar till att chefen ska bli bekväm och framgångsrik i sin nya position så fort som möjligt för att lyckas.

Bollplank i svåra situationer

Ibland uppstår oväntat svåra situationer i vårt arbete som måste få en snar lösning. En osäker chef skapar oro i den egna organisationen och kan få förödande konsekvenser.

För att gå vidare och undvika en låsning kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en erfaren konsult som kan hjälpa till att reda ut problemet. Våra konsulter har lång erfarenhet av att agera bollplank i svåra situationer.

Personlig utvecklingsplan

Att känna sitt värde och kvalificera sig för förändringar bör vara varje chefs ansvar. Det är självklart också företagets ambitioner att utveckla sina medarbetare och chefer. Den ambitionen kan ta sitt uttryck i ett erbjudande eller stöd i att formulera en personlig utvecklingsplan i första hand inom det egna företaget men självklart också för att göra chefer anställningsbara också utanför. Det stärker individens självkänsla och gör chefer mindre beroende av sin nuvarande situation.