Tjänster för framgångsrik förändring och hållbara resultat

Våra tjänster utgår ifrån personen/individen och är därför personliga. Vi vill stärka individens, gruppens och organisationens potential och motivation till framgångsrik förändring och hållbara resultat. Extemas tjänster utgör fem affärsområden, som kan ses som en utvecklingskedja i chefens eller företagets livscykel, men också som enskilda program, som kan anpassas till det aktuella behovet. Vi använder världens mest använda EQ-test i både rekryterings- och utvecklingssammanhang.