Kompetens för framgångsrik förändring och hållbara resultat

Vi har erfarenhet från företag och organisationer i både internationell och nationell miljö – I flertalet branscher samt i både privat och offentlig regi. Vi arbetar med kvalificerade personliga tjänster vilket ställer särskilda krav på våra konsulter. Våra uppdrag och de uppgifter vi hanterar kan vara både strikt konfidentiella både för företag och individer. Vi tillämpar därför bästa branschpraksis i ESK – Föreningen Sveriges Executive Search-konsulter. Våra seniora konsulter har både lång erfarenhet och integritet från utbildning och uppdrag. Fyra av våra konsulter är certifierade i analysverktyget EQ-i och flera kommer att associeras eller bli.
0705-77 31 53
0768-50 11 71
0708-26 52 48
0707-20 26 86
070-954 52 00
0708-15 57 48