Rekrytering

Vi har lång och gedigen erfarenhet från Executive Search och kvalificerad rekrytering (med mer än 700 framgångsrika rekryteringar) och erbjuder ett beprövat koncept för strategisk rekrytering anpassat efter position och svårighetsgrad. Vi fokuserar på chefer och experter som är avgörande för företagets framgång! Vi kan leda hela rekryteringsprocessen från analys av verksamheten och kraven till genomförande samt uppföljning och  utvärdering efter anställning. Vi kan också arbeta med delar av processen med fasta arvoden för kravprofil, search, intervju, referenskontroll och säkring samt djupintervju och tester. Vi arbetar med såväl Search som med annonserad rekrytering och med såväl permanent tillsättning som interimsbemanning.

Extema´s fullservicerekrytering

Vi leder hela arbetet som processkonsulter från start till mål med godkännande efter varje steg:

  • Analys av företaget/enheten som chefen eller experten ska leda med intervjuer av berörda personer runt den aktuella positionen, inläsning av historik, mål och planer
  • Kartläggning av relevanta sökområden, utbildningsvägar, alumni och nätverk, sociala medier etc
  • Kontaktsökande fasen med upparbetning av en lista av intresserade kandidater efter en första kontakt med olika media
  • Kvalificering av kandidater genom intervjuer på telefon eller möten för att få en bild av personens situation, utbildning, erfarenhet, drivkrafter och motivation samt familjesituation
  • Djupintervjuer med eventuella tester och fördjupning av kandidatens person, prestation och relation i tidigare uppdrag
  • Referenser och andra kontroller för att säkerställa att inga dolda fel finns
  • Stöd vid anställningen med avtal och andra delar
  • Stöd i introduktionen – ”on boarding” och att kandidaten fungerar första månaderna i tjänsten
  • Uppföljning under första året för att fånga upp nya situationer och behov

Extema´s delservicerekrytering

Extema erbjuder en skalad modell för att finna kandidater utan annonser med sökning i sociala medier av olika slag. Vi listar de kandidater som matchar kravprofilen, som vi också kan utarbeta och förankra i organisationen. Denna lista – en s.k. Longlist – samt eventuellt tillgängliga CV:n från relevanta databaser kan kontaktas av konsulten eller företaget självt.

Processen sker stegvis efter godkännande av varje steg och företaget bestämmer självt vilken insats man vill göra. Når man inte framgång i sökningen av kandidater i denna process kan vi växla upp till Full search utan tidsförluster men mot ett tilläggsarvode.