Jan Jaldeland

Jan Jaldeland är civilekonom med erfarenheter som Executive search- och -managementkonsult sedan 1989 då Extema bildades som ägarbolag i Ehdin & Partners med affärsidén att ”tillföra och utveckla lönsamt ledarskap” – senare partner i TRANSEARCH International med utmärkelser 2007 och 2010 i internationell affärsutveckling.

Jan har rekryterat över 500 chefer ”som headhunter” och har chefsmeriter som företagsledare i tre koncerner med styrelse-, bolags- och divisionsansvar i handels- och distributionsföretag sam tillverkande industri i olika branscher.

Kompetenser

Rekrytering/Executive Search
Karriärplanering
Styrelseutveckling
Chefsstöd
Affärsutveckling

Utbildningar

Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg
Certifierad styrelseledamot i Östsvenska handelskammaren
Senior mentor i Styrelsekraft/Näringsdepartementet
Certifierad EQ-i 2.0.konsult

Tel: 0708-26 52 48 jan.jaldeland@extema.se

0705-77 31 53
0768-50 11 71
0707-20 26 86
070-954 52 00
0708-15 57 48