Anders Elfgren

Anders Elfgren har under sin karriär innehaft ledande chefsbefattningar i stålindustrin inom områdena logistik, produktion, kvalitetsstyrning, teknisk kundservice, FoU, marknadsföring och försäljning . Som marknadsdirektör var han ordförande i att antal av bolagets utländska försäljnings– och service-bolag och har även efter sin anställning varit ledamot i några externa styrelser.

Anders intresse och kompetens ligger huvudsakligen i utveckling av organisationer och människor vare sig det handlar om operativa funktioner eller styrelser.

Kompetenser

Ledarskap
Organisationsutveckling
Mentorskap
Förändringsledning

Utbildningar

KTH – Bergsingenjörsexamen
IFL – Företagsledarutbildning
IPM – International  Management  and Business Development
IFLA – Att leda och driva förändringsarbete
Handelskammaren- Diplomkurs i styrelsearbete
Kandidata- Diplomerad EQi-2.0 – konsult

Tel: 0705-77 31 53 anders.elfgren@extema.se

0768-50 11 71
0708-26 52 48
0707-20 26 86
070-954 52 00
0708-15 57 48