Åke Pettersson

Åke Pettersson har en lång erfarenhet från de flesta HR-relaterade frågorna från landstings-kommunal verksamhet, allmännyttan, installationsbranschen och pappersindustrin. I alla anställningar har Åke haft förmånen att ha ledande roller.

Att arbeta med ledarskapets olika utmaningar samt verka för att personer kan växa i sina roller är något som Åke särskilt brinner för. Som personalchef inom industrin, Fiskeby Board och Bravida, har han fått greppa samtliga frågor såsom förhandlingar, arbetsmiljö, rehabilitering och personalutveckling. Under resans gång har han certifierats i personlighetstest vilket har gett många lärdomar om hur komplex personligheten är och vad som passar i olika sammanhang och roller.

Åke har suttit som ordförande i Företagsringen i Norrköping där ca 15 företag, organisationer och myndigheter är medlemmar med tillsammans drygt 20 000 anställda. Företagsringen verkar för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, rehabfrågor och alkohol- och drogförebyggande arbete.

Kompetenser

Chefsstöd
Mentorskap
Förhandlingar
Personlighetstestning och återkoppling
Styrelseuppdrag
Industriell sektor och installationsbransch

Utbildningar

Socionom PA-inriktning
Certifierad användare av Perspektiv (personlighetstest)
Diverse ledarskapsprogram och andra utbildningar

Tel: 0708-15 57 48 ake.pettersson@extema.se

0705-77 31 53
0768-50 11 71
0708-26 52 48
0707-20 26 86
070-954 52 00