Diana Lyrholm Ringborg

Diana Lyrholm Ringborg har mångårig erfarenhet av offentlig sektor där hon bl.a arbetat med styrgrupper och verksamhets och medarbetarutveckling inom sjukvården. Diana är grundare och VD för NIDIRI AB som arbetar i huvudsak med psykoterapi, handledning, ledarsupport, och idrottspsykologi.  Genom NIDIRI har Diana kontakt med både den offentliga och privata sektorn, försäkringsbolag och företagshälsovård. Diana arbetar också med verksamhetsutveckling och CSR utveckling.

Diana tillhör 100 listan, en verksamhet i Östsvenska Handelskammarens regi som syftar till att lyfta fram vassa, kompetenta och erfarna kvinnor som kan axla en roll i våra bolagsstyrelser.

Kompetenser

Chefsstöd
Offentlig sektor
Handledning
Mentorskap

Utbildningar

Leg. sjuksköterska
Leg. psykoterapeuft
Handledarutbildning / Supervision
Instruktörsutbildning medicinsk yoga
Mindfulness grundutbildning
Styrelseutbildning StyrelseAkademien
Certifierad EQi-2.0 konsult

Tel: 0707-20 26 86 diana.ringborg@extema.se

0705-77 31 53
0768-50 11 71
0708-26 52 48
070-954 52 00
0708-15 57 48