Affärsutveckling

Hållbar tillväxt är viktigt för ett företags utveckling och överlevnad. Behöver du hjälp med att öka ditt företags lönsamhet? Eller att höja effektiviteten? Extema hjälper både nystartade och etablerade företag till framgång. Vi stärker och tränar entreprenörs- och ledarskap. Vi formar framgångsrika ledningsteam och får dem att våga-vilja-växa!

Entreprenörskap

Att våga ta steget och förverkliga en idé är grunden för att starta företag. Som entreprenör måste du vara driven och beredd att arbeta hårt för att nå framgång. Det räcker oftast inte med att vara innovativ och tänka nytt. Du ska också ha förmågan att driva affärsidén för att skapa lönsamhet och hållbar tillväxt.

Våra konsulter hjälper dig att värdera bärkraften i din företagsidé och ser hur du framgångsrikt kan bygga vidare på den. Att ha en erfaren konsult att bolla tankar med kan vara det som gör ditt företag till en succé.

Att skapa rätt team och resurser

Att skapa ett team kring sin tänkta affärsidé är ett nästa naturliga steg. Det kan vara frestande att välja personer du gillar och som delar dina värderingar. Men det är oftast smartare att välja en motpart som kompletterar din kompetens- och personprofil. På så sätt skapar du mångfald i det blivande ledningsteamet. Kanske kan de också bli partner i ditt blivande företag.

Våra erfarna konsulter använder beprövade metoder och ser till att skapa ett framgångsrikt team kring dig som entreprenör. EQi utför kompetensanalyser och belyser likheter och olikheter för att hitta rätt personer.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är viktig för ditt företag och verksamhetens utveckling. Den hjälper dig att fatta rätt beslut och ser till att de genomförs så att företagets mål nås. Ett effektivt ledningsgrupparbete kräver ett helhetstänk, resultatfokus och offensivt arbete. Att träna och utveckla befintliga ledningsgrupper och att kvalificera nya medlemmar/partners i ett nytt företag skapar möjligheter att nå resultat.

EQ erbjuder verktyg för att kartlägga såväl gruppens som individernas profiler för att värdera behovet av träning eller för att komplettera med andra kompetenser/personer.

Styrelsearbete

Ett nästa steg i utvecklingen av ditt företag är att tidigt välja in ”advisors/rådgivare” eller en extern styrelseledamot. Det ger ditt företag en större strategisk kompetens som kan bidra till tillväxt i ditt företag. Här är det viktigt att skapa en bra relation mellan ägaren/ägarna, styrelsen och ledande personer i företaget/ledningsgruppen.

En extern styrelseledamot ska bidra med sin person och relationer till branschen men också med sin kompetens att leda företaget ifrån styrelserummet. Vi bistår med såväl formulering av kraven som att finna rätt person till styrelsen i företaget.