Karriärplanering

Står du som chef och trampar och behöver en omstart? Eller har du och företaget gjort en ”deal” om att gå skilda vägar? Vi erbjuder Karriärplanering där vi bygger en process i flera steg: från nuläge till önskat läge till målet och framtiden. Vi vässar din förmåga att kommunicera och hjälper dig att hitta din nya position på marknaden.

Vad, för vem och varför?

Vill du utmana dig själv, kanske byta karriär eller byta en anställning mot eget företagande? Karriärplanering är viktig inte bara för chefer utan för alla som vill utvecklas i yrkeslivet.

Att göra karriär är så mycket mer än att klättra i en hierarkisk organisation. Det kan lika gärna handla om att kvalificera sig för större uppgifter och utmaningar där man är eller finna en helt ny väg. För att lyckas med din karriärplanering är det viktigt att den går hand i hand med din egen livssituation, för att skapa balans mellan arbete, fritid och familjeliv.

Vi hjälper dig att göra en analys av din nuvarande situation, för att sedan hitta ett önskat läge och hur du ska ta dig det.

Vem är jag?

För att kunna karriärplanera behöver du ta fundera över vilka drivkrafter du har som individ. Varje förändring kräver kraft och vilja och det startar hos dig själv. Ett bra sätt att är att ta hjälp av en konsult eller karriärcoach som kan göra en tolkning av din profil. Och se vilka beteenden, fokus, styrkor och potential du har till förbättring. Att lära känna sig själv är en viktig förutsättning för en ny resa i livet eller jobbet.

Våra konsulter är licensierade i EQi, som är en vetenskapligt baserad och väl beprövad metod för detta syfte. Det är ett bra första steg på din karriärresa.

Vägen till målet

När din profil är verifierad och erkänd byter vi fokus mot en formulering av målet – från nuläget till ett önskat läge. Om du inte vet vart du vill spelar det ingen roll vilken väg du tar. Risken att välja fel väg är då också stor. Därför är det viktigt att kartlägga flera vägar till det nya jobbet – alternativa sökvägar och hur du bäst rustar dig för att göra en personlig handlingsplan, cv/presentation med mera.

Ta hjälp av våra erfarna konsulter/ karriärcoacher för att få hjälp med del av eller hela processen.

Kommunikation

Från ansökan till anställning är en lång och krävande väg. Många faller ifrån tidigt och bara en når hela vägen fram. Att berätta om sig själv och sin kompetens i på ett sätt som attraherar potentiella arbetsgivare och partners är en konst. Det gäller att kommunicera rätt budskap, välja rätt kanaler och kontakter för att lyckas. Feedback och självkritik är också viktiga redskap på vägen.

Våra konsulters kunskap och erfarenhet av arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen i olika företag kan säkerställa ett snabbare resultat och hjälpa dig att nå målet.