Tjänster för framgångsrik förändring och hållbara resultat

Extemas tjänster utgår ifrån personen/individen och är därför personliga. Vi vill stärka individens, gruppens och organisationens potential och motivation till framgångsrik förändring och hållbara resultat. Extemas tjänster utgör fem affärsområden, som kan ses som en utvecklingskedja i chefens eller företagets livscykel, men också som enskilda program, som kan anpassas till det aktuella behovet.

Rekrytering

Extema erbjuder ett beprövat koncept för strategisk rekrytering anpassat efter position och svårighetsgrad. Vi fokuserar på chefer och experter som är avgörande för företagets framgång! Vi kan leda hela rekryteringsprocessen från analys av verksamheten och kraven till uppföljning efter introduktion och utvärdering eller delar av processen.

Chefsstöd

Att vara chef ställer stora krav på dig – både som ledare och som individ. Vi identifierar och stärker din potential att axla din nya roll som chef. Så att du vågar – och växer – med uppgiften och utmaningen att leda andra i grupp. Vi gör en EQ-analys som start på en personlig utvecklingsplan mot nya mål.

Affärsutveckling

Hållbar tillväxt är viktigt för ett företags utveckling och överlevnad. Behöver du hjälp med att öka ditt företags lönsamhet? Eller att höja effektiviteten? Extema hjälper både nystartade och etablerade företag till framgång. Vi stärker och tränar entreprenörs- och ledarskap. Vi formar framgångsrika ledningsteam och får dem att våga-vilja-växa!

Karriärplanering

Står du som chef och trampar och behöver en omstart? Eller har du och företaget gjort en ”deal” om att gå skilda vägar? Vi erbjuder Karriärplanering där vi bygger en process i flera steg: från nuläge till önskat läge till målet och framtiden. Vi vässar din förmåga att kommunicera och hjälper dig att hitta din nya position på marknaden.

Styrelseutveckling- och rekrytering

Har ditt företag behov av att effektivisera styrelsearbetet? Svetsa samman styrelsen? Eller träna nyblivna styrelseledamöter? Våra konsulter kan agera bollplank i styrelserummet och vara kritiker av bolagets dokumentation. Vi kan också bidra till en ökad effektivitet i styrelsearbetet med rätt fokus och struktur.

Analysverktyg

Emotionell intelligens genomsyrar allt vårt arbete på Extema som syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika. Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som vi erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang. Vi erbjuder också ett av världens mest använda begåvningstest/IQ-test i form av WPT ”Wonderlic Personnel Test”.