Analysverktyg

Emotionell intelligens genomsyrar allt vårt arbete på Extema som syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika. Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som vi erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang. I kombination med vårt IQ-test är det en oslagbar kombination för såväl urval som utvecklingsarbete för individ och grupp.
Här nedan finner du två filmer som beskriver Kandidatas tester för såväl EQ som IQ.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

Emotionell intelligens = framgång

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över, i både stora och små organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång. Erfarenheter visar tydligt hur organisationer uppnått stora effekter genom att använda testverktyget EQ-i i sin verksamhet. Från det amerikanska flygvapnet som lyckades spara miljontals dollar genom att vässa sin rekryteringsprocess för fallskärmsjägare, till säljintensiva organisationer som Google, American Express och L’Oreal, som ökat sin försäljning signifikant genom att anställa rätt personer och utveckla sin befintliga personal med hjälp av EQ-i.

Ett specifikt område som av förklarliga skäl väcker stort intresse är hur läran om emotionell intelligens kan appliceras på chefer och ledare. Även här visar studier att framgångsrika ledare får ett högre resultat på EQ-testet jämfört med normalpopulationen. I en studie från MHS Inc. som omfattade 220 ledare kunde man dessutom isolera fyra ledarskapsfaktorer som var särskilt utmärkande; deras förmåga att vara autentiska, coacha sina anställda, förmedla en känsla av mening och syfte, samt att bidra till innovation. Dessa fyra områden var i sin tur direkt kopplade till ledarnas uppmätta resultat på specifika EQ-förmågor, som till exempel självförverkligande, realism, sociala relationer och självkänsla.

Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.

Vilken typ av ledare har bäst förutsättningar att lyckas i din organisation? Och hur kan ni som organisation bidra till att hen får rätt förutsättningar att utvecklas?

Genom att mäta emotionell intelligens i din organisation och vid nyrekryteringar kan du identifiera personer med goda förutsättningar att lyckas som ledare. Samtidigt får du en tydlig bild av vilken typ av coachning dessa personer behöver för att utvecklas och växa i sin ledarroll.

Vill du veta mer om hur du kan lyfta din organisation med hjälp av emotionell intelligens, tveka inte att höra av dig eller anmäl dig till något av våra seminarier.

Begåvningstest/IQ

En persons begåvning eller problemlösningsförmåga är en oerhört viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av och känna sig tillfreds med utmaningen som en viss roll innebär. Omfattande forskning visar att kvalitativa begåvningstest ökar sannolikheten för att lyckas få rätt person till rätt plats. Detta gäller i alla yrkeskategorier.

Kandidata har svensk ensamrätt på verktyget Wonderlic Personnel Test, WPT-R, som på ett snabbt och säkert sätt mäter det vi kallar för generell begåvning. Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt eller svårt en person har att förstå instruktioner, använda kunskap i nya situationer, förstå större sammanhang samt lösa problem. Testet har använts med framgång i mer än 75 år och det rekommenderas av högt ansedda Buros Center for Testing.