Andreas Odhage

Andreas Odhage är sjökapten och har en gedigen bakgrund från transportsektorn inom sjöfart och logistik. Han har även jobbat internationellt inom FN som samordnare för ett forskningsråd för havsmiljön. Andreas har även byggt, implementerat och varit med vid multi-site certifiering av ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem för en stor svensk myndighet med verksamhet i hela landet.

Han är en ivrig förkämpe av vår förmåga att ständigt bli bättre. En förespråkare av ett öppet och innovativt arbetsklimat. Andreas drivs av att väcka glöden och passionen hos andra. Han hjälper er att nå högre och att våga simma ut på okända vatten.

Andreas är en bokmal av allsköns facklitteratur gärna inom beteendevetenskap, naturvetenskap och teknik.

Utöver coachingerfarenhet arbetar Andreas med externrevision av ledningssystem och verksamhetsöversyn av organisationer som är i behov av förändringsledning, ökat engagemang eller konflikthantering. Andreas är även en flitigt anlitad inspirationsföreläsare inom bl.a. självledarskap och kommunikation samt författare till boken Bli ditt Bästa jag.

Kompetenser

Mentorskap
Affärsutveckling
Chefsstöd
Offentlig sektor
Karriärplanering

Utbildningar

Sjökapten
Utbildningar inom ledarskap och affärsutveckling
ICF Coach
Diplomerad EQi-2.0 konsult

Tel: 070-954 52 00 andreas.odhage@extema.se

0705-77 31 53
0768-50 11 71
0708-26 52 48
0707-20 26 86
0708-15 57 48