Mentorlyftet

Mentorlyftet är ett individanpassat utvecklingsprogram som syftar till att stärka individens yrkesroll, både mentalt och professionellt, i harmoni med vardagslivet. Modellen bygger på ett antal strukturerade samtal tillsammans med en senior mentor. Som grund till programmet ligger omfattande forskning om den emotionella intelligensen, som utgör en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång.

Ett individanpassat utvecklingsprogram

Att vara en attraktiv arbetsgivare är något varje organisation strävar efter. Det handlar både om att attrahera nya medarbetare – och att stimulera de personer som redan finns i organisationen.
Idag ställs stora krav på dem som är verksamma i arbetslivet. Krav på effektivitet, stresstålighet, hantering av oförutsedda händelser … ja, listan kan göras lång. För att klara allt detta krävs stöd och utvecklingsinsatser, för såväl nya och befintliga medarbetare, som för chefer.

Mentorlyftet är ett individanpassat utvecklingsprogram som syftar till att stärka individens yrkesroll, både mentalt och professionellt, i harmoni med vardagslivet. Modellen bygger på ett antal strukturerade samtal tillsammans med en senior mentor. Som grund till programmet ligger omfattande forskning om den emotionella intelligensen, som utgör en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång.

Verktyg, Mål & Metod

Utifrån ett själskattningstest, EQi 2.0, får individen råd och verktyg för att kunna arbeta framtidsorienterat och få en bättre självbild. Vinsten för organisationen är bland annat en ökad effektivitet, lägre personalomsättningskostnader, ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat personligt välbefinnande för individen.

Varje individ vill bli sedd och bekräftad. Varje individ vill känna sig uppskattad för det arbete man utför. Samtidigt som det är viktigt att också kunna ta kritik. Att kunna påtala brister, men att göra det med konstruktiva idéer till lösningar, är också något som tas upp i programmet.

Mål
Att stärka individen i sin yrkesroll både mentalt och professionellt och i balans med vardagslivet.

Metod
Att med en senior mentor i ett strukturerat utvecklingsprogram, som grundar sig på forskning kring emotionell intelligens och en EQ-test, få individen att hitta egna lösningar på problem som kan uppstå i arbetslivet och ge kraft och inspiration till att hantera svåra situationer.

Konceptmodeller

Nya medarbetare som ska anställas (här berättar arbetsgivaren att man satsar på individen från början, ett led i att beskriva sitt företag eller organisation som en attraktiv arbetsgivare). Det här programmet ska också kunna erbjudas till medarbetare som nyligen anställts. 

Utsatta personalgrupper som speciellt behöver uppmuntras och få stöd i sitt arbete

Chefer – Fokus kommer att ligga på ledarskapet