East Sweden Infra Cluster

Vi bygger för att möta ostlänkens tillväxteffekter. Vi är därför medlemmar i EAST SWEDEN INFRA CLUSTER och invalda i dess Advisory board. Vi och våra företag och organisationer känner redan av kompetensbristen. Därför måste vi på alla sätt bidra till att öka rörligheten och flyttbenägenheten men också attraktiviteten till vår region, när expansionen i Stockholm [...]

2017-02-08|

Nyhet om EQ-i

  Lugn, våra tester har vetenskaplig evidens... Med anledning av de kritiska rösterna i media om oseriösa testverktyg vill vi säkerställa att du har rätt information om de tester som vi på Extema använder. I januari granskade DN myndigheternas användande av olika tester och SVD skrev en kritisk ledare i samma ämne. Vi använder inga rena personlighetstester [...]

2017-02-08|
Till toppen