Vi bygger för att möta ostlänkens tillväxteffekter. Vi är därför medlemmar i EAST SWEDEN INFRA CLUSTER och invalda i dess Advisory board. Vi och våra företag och organisationer känner redan av kompetensbristen. Därför måste vi på alla sätt bidra till att öka rörligheten och flyttbenägenheten men också attraktiviteten till vår region, när expansionen i Stockholm är starkt begränsad. Den känner vi som bor och verkar här bäst!

Vi tror att East Sweden är en framtidsregion med internationell lyskraft som har alla möjligheter att synas, inte bara inom utan även utanför landets gränser. Genom kraftsamling med vassa erbjudanden från regionala och lokala företag kan projektet bli mycket lyckat. Vår region kommer då att uppmärksammas för det. Dessutom besitter då regionen marknadsledande kompetens inom stora järnvägs- och vägprojekt – Europas bästa kluster för infrastruktur.