EI/EQ på Linköpings näringslivsmässa

Linköpings näringslivsmässa den 26-27 september presenterade över 100 utställare på Saab Arena. Extema och Kandidata presenterade ett mycket välbesökt och värderat föredrag med Christer Olsson – Emotionell Intelligens – den viktigaste framgångsfaktorn i en digitaliserad värld.