Emotionell intelligens genomsyrar allt vårt arbete på Extema som syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika. Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som vi erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang.

Vi erbjuder EQ-i-analyser med återkoppling och stöd. Utifrån EQ-testet och i dialog med någon av Extemas certifierade konsulter kan vi sedan ta fram handlingsplaner med SMARTA mål som ger konkreta resultat:

Specifikt
Mätbart
Aktivitetsorienterat
Realistiskt
Tidsatt

Kontakta oss redan idag för mer information.