EQ-i-analys med SMARTA mål

Emotionell intelligens genomsyrar allt vårt arbete på Extema som syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika. Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som vi erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang.

Vi erbjuder EQ-i-analyser med återkoppling och stöd. Utifrån EQ-testet och i dialog med någon av Extemas certifierade konsulter kan vi sedan ta fram handlingsplaner med SMARTA mål som ger konkreta resultat:

Specifikt
Mätbart
Aktivitetsorienterat
Realistiskt
Tidsatt

Kontakta oss redan idag för mer information.

2019-01-22|