Lugn, våra tester har vetenskaplig evidens…

Med anledning av de kritiska rösterna i media om oseriösa testverktyg vill vi säkerställa att du har rätt information om de tester som vi på Extema använder. I januari granskade DN myndigheternas användande av olika tester och SVD skrev en kritisk ledare i samma ämne.

Vi använder inga rena personlighetstester som var det kritiken främst handlade om. Istället rekommenderar vi alltid att man kombinerar ett test som mäter emotionell intelligens med ett test som mäter kognitiv förmåga, vilket tillsammans ger en god förståelse för individens förmågor och utvecklingspotential. Båda våra tester inom dessa områden, dvs EQ-i 2.0 och WPT (Wonderlic Personell Test) har granskats och godkänts av Buros Center for testing, det kanske högst ansedda granskningsinstitutet i världen.