Diana Lyrholm Ringborg svarar här på tre snabba frågor om Mentorlyftet, EQ och framtidens ledarskap. Diana är mentor och partner i Extema och ansvarig för vårt affärsområde EQ.

Varför tror du att EQ har blivit så viktigt för att utveckla framgångsrika organisationer och ledarskap?

– EQ är helt avgörande för ett framgångsrikt ledarskap där man förstår sig själv och andra, samt klarar motgångar och utmaningar. Förmågan att inkludera är mycket viktigt. Med emotionell kvalité har individen förmågan att skapa relationer vilket är helt avgörande i både arbetslivet och privat. I en EQ-skattning för man fram styrkor och vad som behöver utvecklas. Högt IQ är ingen garanti för ett lyckat ledarskap. Bäst är när IQ och EQ gifter sig.

Du är diplomerad inom EQ och en del av Extemas Mentorlyftet. Vilka styrkor ser du med utvecklingsprogrammet Mentorlyftet?

– Mentorlyftet ligger i tiden och kommer växa inom de flesta företag. Många nyanställda idag frågar efter en mentor för att få en bra start. Mentorlyftet ger styrka till företaget och individen, då det är bra för alla i en organisation. Mycket bra är att Extemas Mentorlyft bygger på en EQ-skattning.

Mentorlyftet ligger i tiden och kommer växa inom de flesta företag. Många nyanställda efterfrågar idag en mentor för att få en bra start.

Vilken är din erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling?

– Jag har främst arbetat med ledarutveckling i mitt arbete som psykoterapeut och handledare/supervisor på individ- och gruppnivå. Mitt eget ledarskap har jag utvecklat i mitt arbete som handledare för grupper och i projektuppdrag där jag är eller har varit ansvarig. Tidigare under mina år i offentlig verksamhet har jag varit avdelningsföreståndare och därmed varit ledare för alla anställda på en sjukvårdsavdelning.

Intresserad av ha Diana som din mentor? Klicka här för kontaktuppgifter och mer information.