Andreas Odhage svarar här på tre snabba frågor om Mentorlyftet, EQ och framtidens ledarskap. Anders är i grunden sjökapten men är numera en flitigt anlitad inspirationsföreläsare inom självledarskap och kommunikation samt författare till boken Bli ditt Bästa jag.

Varför tror du att EQ har blivit så viktigt för att utveckla framgångsrika organisationer och ledarskap?

– Emotionell intelligens är extremt viktigt när vi bygger relationer med andra. Relationer är en springande punkt i mycket här i livet. Både på jobbet och privat. Relationer bygger på förtroende och vår förmåga att förstå våra egna och andras känslor. Affärer bygger på bra relationer och det gör även bra ledarskap.

Du är diplomerad inom EQ och en del av Extemas Mentorlyftet. Vilka styrkor ser du med utvecklingsprogrammet Mentorlyftet?

– Ja, jag är certifierad inom EQi på engelska i ett internationellt sammanhang för både grupp och individ. Jag har arbetat mycket i internationella miljöer så det kändes rätt helt enkelt.
Mentorlyftet är bra för alla delar av en organisation. Inte bara det att deltagaren får en större självinsikt i hur ”gatusmarta” de är. De får också stöd och coachning i att bli bättre. De 15 egenskaper som mäts i EQi-testet går nämligen att förbättra sig i. Till skillnad från ett personlighetstest som bara påvisar dina personlighetsdrag som är ganska statiska. Du är den du är helt enkelt, vilket för sig är bra att veta. Men din emotionella intelligens kan du träna dig i och bli bättre.

Relationer bygger på förtroende och vår förmåga att förstå våra egna och andras känslor. Affärer bygger på bra relationer och det gör även bra ledarskap.

Vilken är din erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling?

– Jag är i grund och botten Sjökapten. Ledarskap handlar först och främst om självkännedom. Kan du inte leda dig själv så kan du inte heller leda andra. Vill du prestera på hög nivå så handlar det om det personliga ledarskapet och att vara en förebild. Något som jag skriver om i min bok ”Bli ditt bästa jag”. Sen snart 3 år tillbaka hjälper jag företagsledningar med systematisk verksamhetsutveckling med fokus på affärsnytta och ständiga förbättringar.

Intresserad av ha Andreas som din mentor? Klicka här för kontaktuppgifter och mer information.