Vår mentor Åke Pettersson svarar här på tre snabba frågor om Mentorlyftet, EQ och framtidens ledarskap. Åke har mångårig erfarenhet som personalchef inom där han arbetat med att stötta och utveckla chefer och medarbetare.

Varför tror du att EQ har blivit så viktigt för att utveckla framgångsrika organisationer och ledarskap?

– I dag när organisationer har blivit mer slimmade är det än viktigare att vi hanterar våra relationer på ett bra sätt. Alla är viktiga kuggar i maskineriet. För att det ska fungera på ett bra sätt bör vi känna dem vi arbetar tillsammans med, och inte minst vem man själv är. Att ha självinsikt, dvs att ha kännedom om sina styrkor och förbättringsområden, är en bra grund för att förstå andra. Där kan EQ göra skillnad och i förlängningen underlätta den vardagliga kommunikationen.

Du är diplomerad inom EQ och en del av Extemas Mentorlyftet. Vilka styrkor ser du med utvecklingsprogrammet Mentorlyftet?

– Att ha en mentor som på ett objektivt sätt fungerar som bollplank åt redan anställda, eller för den delen nyanställda, kan vara vägvinnande för den personliga utvecklingen. Tillsammans med en mentor, och med EQ som grund, kan man lyfta det som behöver förstärkas och i vissa fall även bromsa drag som inte behöver var så framträdande.

Tillsammans med en mentor, och med EQ som grund, kan man lyfta det som behöver förstärkas och i vissa fall även bromsa drag som inte behöver var så framträdande.

Vilken är din erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling?

– Jag har mångårig erfarenhet från industrin, som personalchef, och jag har under dessa år förstått vikten av att kunna stötta chefer och medarbetare, att få dem att lyfta blicken. Det är ur många aspekter viktigt att få ledare och medarbetare att inse att man ingår i ett sammanhang och att de beslut som fattas hur dessa på ett eller annat sätt kan påverka omgivningen. Jag har drivit och deltagit i många ledarutvecklingsinsatser på de företag jag varit verksam.

Intresserad av ha Åke som din mentor? Klicka här för kontaktuppgifter och mer information.