Tjänster för framgångsrik förändring och hållbara resultat

Våra tjänster utgår ifrån personen/individen och är därför personliga. Vi vill stärka individens, gruppens och organisationens potential och motivation till framgångsrik förändring och hållbara resultat. Extemas tjänster utgör fem affärsområden, som kan ses som en utvecklingskedja i chefens eller företagets livscykel, men också som enskilda program, som kan anpassas till det aktuella behovet. Vi använder världens mest använda EQ-test i både rekryterings- och utvecklingssammanhang.

Diversity Icebreaker

– en halvdags workshop med värdefulla insikter som stärker teamkänslan

Vårt nya grupputvecklingsprogram i workshopform med Diversity Icebreaker som huvuddel leds av Frida Södermark och Eva Jaldeland, två starka kvinnor med olika bakgrund. En lättsam och rolig aktivitet med syfte att förbättra kommunikationen mellan grupper och individer. Ger insikter för ökad självkännedom, verktyg för konflikthantering och konfliktlösning samt utvecklar team och projektgrupper.

Info och bokning:
Eva Jaldeland, 0768-50 11 71
eva.jaldeland@extema.se